อนุทิน 53819 - นาวินเมืองพยัคฆ์

  ติดต่อ

สอบ/ ครูเทพ/อ่านจากบันทึกล่าสุด

  1.   ข้อสอบ  10 ข้อ  5  คะแนน  ป.5  เรื่องปุ๋ยอนินทรีย์และการผสมปุ๋ย
  2.   ข้อสอบ  10 ข้อ  5  คะแนน  ป.6  เรื่อง สัตว์เศรษฐกิจ

***** อ่านและทำแบบทดสอบได้ให้หัวข้อ " บันทึกล่าสุด " หน้าประวัติ ******

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)