อนุทิน #53741

    วันนี้มีเรื่องวุ่นวายใจหลายเรื่อง  เป็นเรื่องที่คาดหวังในเรื่องต่างๆ  แล้วไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง  โดยเฉพาะในเรื่องของ "คน"   คงจะต้องปรับลดวิธีคิดลงมาให้เหมาะกับสภาพความเป็นจริง ในหลายๆเรื่อง หลายๆคน

เขียน:

ความเห็น (0)