อนุทิน 53739 - เตวิชโช

  ติดต่อ

พระราชาเป็นสง่าแห่งรัฐ

ยืนหยัดสงบเย็นเป็นอยู่

ข้าแผ่นดินร่มรื่นใจตื่นรู้

เพราะพระผู้บิดาแผ่นดิน

ทำดีถวายในหลวง

ละบาปทั้งปวงด้วยนะ


  เขียน:  

ความเห็น (0)