อนุทิน 53739 - บุณยกร

บุณยกร

พระราชาเป็นสง่าแห่งรัฐ

ยืนหยัดสงบเย็นเป็นอยู่

ข้าแผ่นดินร่มรื่นใจตื่นรู้

เพราะพระผู้บิดาแผ่นดิน

ทำดีถวายในหลวง

ละบาปทั้งปวงด้วยนะ


เขียน 05 Dec 2009 @ 18:56 ()


ความเห็น (0)