อนุทิน 53717 - ณัฐพัชร์

วันแห่งความปลื้มปิติของปวงชนชาวไทย

ขณะนี้ ๑๑:๔๕ นาที ของวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินออกจากโรงพยาบาลศิริราช อาคารเฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนารถและพระบรมวงศานุวงศ์ และจะเสด็จพระราชดำเนินออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งอัมรินทร์วินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง ในลำดับต่อไปค่ะ ....

พระองค์ทรงโบกพระหัตถ์ทักทายพระสกนิกรของพระองค์ซึ่งส่วนใหญ่สวมเสื้อสีชมพูได้เดินทางมาเฝ้าทูลละอองธุรีพระบาทไปตลอดเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินค่ะ ...

เป็นที่ปลื้มปิติต่อพระสกนิกรชาวไทยถ้วนหน้า ....

ในโอกาสนี้ ขอถวายพระพร ขอพระองค์จงทรงพระเกษมสำราญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานค่ะ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวณัฐพัชร์ และครอบครัว

เขียน 05 Dec 2009 @ 11:55 () แก้ไข 05 Dec 2009 @ 17:12, ()


ความเห็น (0)