อนุทิน 53707 - วราภรณ์

วราภรณ์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
  • อีกหนึ่งวันกำลังผ่านไป   วันนี้เริ่มต้นด้วยการทำวัตรเช้า (เริ่มสิ่งดีในวันพ่อ)
    อ่านคำแปลภาษาไทยน้อมจิตคิดตาม  ชีวิตนี้รูป นาม 
    ไม่เที่ยงล้วนเป็นทุกข์ทั้งสิ้น 
    จ่อมจมอยู่กับกองกิเลสกองนี้มานานกี่ภพ กี่ชาติ แล้วหนอ      
เขียน 05 Dec 2009 @ 09:02 ()


ความเห็น (0)