อนุทิน #53707

  ติดต่อ

  • อีกหนึ่งวันกำลังผ่านไป   วันนี้เริ่มต้นด้วยการทำวัตรเช้า (เริ่มสิ่งดีในวันพ่อ)
    อ่านคำแปลภาษาไทยน้อมจิตคิดตาม  ชีวิตนี้รูป นาม 
    ไม่เที่ยงล้วนเป็นทุกข์ทั้งสิ้น 
    จ่อมจมอยู่กับกองกิเลสกองนี้มานานกี่ภพ กี่ชาติ แล้วหนอ      
  เขียน:  

ความเห็น (0)