อนุทิน 53697 - ประกาย~natachoei ที่~natadee

  ติดต่อ

วันนี้วันพ่อแห่งชาติ หลายวันมาได้ดูรายการต่าง ๆ  นำเรื่องราวดีๆ ในหลวงของปวงประชา ท่านทรงานหนัก เพื่อประชาชนของท่าน 

ย้อนกลับมาหาตัวเราเอง คิดทบทวนว่างานที่เราทำอยู่นี้ ยังน้อยมาก 

ต่อไปตั้งเป้าหมายทำงานเพื่อส่วนรวม ลงชุมชนเพื่อคนไข้ให้มากขึ้น ทั้งด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน สร้างเสริมสุขภาพ ควบคุมโรค ลดอัตราป่วยเป็นโรคติดต่อที่ป้องกันได้

 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)