อนุทิน #53677

วันนี้นอนดึกกว่าทุกวันที่ผ่านมา

ยังเตรียมตัวนำเสนอผลงานใน sha forum ภาคใต้ไม่เสร็จเลย

เรื่อง ประสบการณ์การนำ narrative medicineมาใช้ในโรงพยาบาลพะโต๊ะ

พูดในห้องอาจารย์โกมาตร ผู้ประสิทธิประสาทวิชา narrativeให้

 ให้    คงต้องเตรียมตัวดีดี ก็ศิษย์มีครูนี่ค่ะ

เขียน:

ความเห็น (0)