อนุทิน 53657 - บางทราย

  ติดต่อ

ตั้งใจว่าจะไปร่วมงานอาลัยสุดท้ายแก่ Giant Bird  แต่ก็ต้องประชุมทั้งสองวัน และต้องนำเสนองานที่รับผิดชอบ

ได้แต่ส่งใจไปคารวะเธอผู้จากไปครับ

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)