อนุทิน 53657 - บางทราย

ตั้งใจว่าจะไปร่วมงานอาลัยสุดท้ายแก่ Giant Bird  แต่ก็ต้องประชุมทั้งสองวัน และต้องนำเสนองานที่รับผิดชอบ

ได้แต่ส่งใจไปคารวะเธอผู้จากไปครับ

 

เขียน 04 Dec 2009 @ 22:13 ()


ความเห็น (0)