อนุทิน 53644 - ศรีกรม

  •  ๒ ธ.ค. ร่วมพิธีเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเฉลิมพระเกยรติ
  •  ๓ ธ.ค. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
  • ๔ ธ.ค. ร่วมประชุมพิจารณาของบประมาณ ๒๕๕๔
  •  คติ...สิ่งแวดล้อมที่ดี ทำผีให้เป็นคน สิ่งแวดล้อมมืดมน ทำคนให้เป็นผี..
เขียน 04 Dec 2009 @ 21:37 ()


ความเห็น (0)