อนุทิน 53637 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
 • วันนี้ที่โรงเรียนทำพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  สังเกตการแต่งกายของครูบางคน   แต่งเครื่องแบบฯ เข้าร่วมพิธี
  แต่ไม่ให้เกียรติตนเอง   ทั้งสวมรองเท้า  นุ่งกระโปรงผิดระเบียบ
  เห็นแล้วก็รู้สึกปลงอนิจจัง    "ตนยังสอนตนให้อยู่ในระเบียบวินัย
  ที่ถูกต้องไม่ได้  แล้วจะสอนผู้อื่นได้อย่างไร"   น่าเศร้าไม่น้อย
 • สุดท้ายเราก็ย้อนมาเตือนตัวเองว่า  "อย่าไปมองผู้อื่นมากกว่ามองตนเอง"
  ทำต้วเองให้ดีหรือยังเที่ยวไปมองคนอื่น   นั่นซิ... ฮา ฮา

เขียน 04 Dec 2009 @ 20:02 ()


ความเห็น (0)