อนุทิน 53625 - พระปลัด

  ติดต่อ

        การต่อสู้ที่หนักยิ่งของมนุษย์ทุกคนคือ การต่อสู้เพื่อความดี

ดังมีพุทธภาษิตที่ได้ยินเสมอว่า จงชนะความชั่วด้วยความดี

การทำความดีเป็นการกระทำที่ทวนกระแส จึงต้องออกกำลังอย่างมากโดยเฉพาะกำลังใจ

จงมีชีวิตเป็นอยู่เพื่อต่อสู้กับความชั่ว และสั่งสมความดีต่อไปให้ตลอดเถิด

  เขียน:  

ความเห็น (0)