อนุทิน 53594 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน...๗๒๙ |

ตื่นเช้า ๆ ... เพราะต้องให้น้องมาส่งเอาแฟ้มที่ไม่ได้ใช้แล้ว วารสารคอมพิวเตอร์ และกระดาษต่อเนื่อง มาบริจาคฝากนักศึกษาเอกประถมศึกษาที่จะไปบริจาคของที่แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน

ถึงที่ทำงาน ... เตรียมสื่อการสอนที่นักศึกษาขออนุเคราะห์มาด้วย ได้เยอะเหมือนกัน เพราะว่าสื่อการสอนที่นักศึกษาทำไว้มีอยู่กับอาจารย์ในสาขาวิชาหลายท่าน

ข้อมูลโรงเรียน : โรงเรียนบ้านแม่อมลาน ต.ขุนแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

ครู จำนวน 4 คน นักเรียน ป.1 - ป.6 จำนวน 43 คน

เขียน 04 Dec 2009 @ 09:46 () แก้ไข 04 Dec 2009 @ 10:18, ()


ความเห็น (0)