อนุทิน 53572 - ยูมิ

ยูมิ

มาชมกลอนตอนค้ำคืนเห็นเป็นรัก

ผูกสมัครรักให้เป็นเห็นดังหมาย

เราต่างรู้คู่คนรักทั้งหญิงชาย

ไม่เสื่อมคลายด้วยใจรักภักดี..เอย.

เขียน 03 Dec 2009 @ 23:22 ()


ความเห็น (0)