อนุทิน 53572 - ยูมิ

  ติดต่อ

มาชมกลอนตอนค้ำคืนเห็นเป็นรัก

ผูกสมัครรักให้เป็นเห็นดังหมาย

เราต่างรู้คู่คนรักทั้งหญิงชาย

ไม่เสื่อมคลายด้วยใจรักภักดี..เอย.

  เขียน:  

ความเห็น (0)