อนุทิน 53571 - สีตะวัน

สีตะวัน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้ขาดประชุมประจำเดือน เพราะทำแผนรณรงค์ ตรวจ Pap smear ไว้ก่อนแล้วเด้อ.!

กิจกรรมวันนี้

*  ตรวจ Pap smear 16 ราย รายสุดท้ายมาตอนหนึ่งทุ่มตรงพอดี

การทำงานสร้างสุขภาพในวัยเจริญพันธุ์..ในเรื่องของการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยความสมัครใจของผู้รับบริการเป็นอย่างมาก จะบังคับกันมาก็ไม่ได้ เพราะปัญหาเรื่องความอาย และเวลาการตรวจก็ต้องใช้ช่วงเวลาที่เหมาะสม และมีการเตรียมการตามข้อปฏิบัติการมารับบริการด้วย

ช่วงนี้จึงเน้นให้ความรู้ ทางหอกระจายข่าว และสร้างความตระหนักในการมาตรวจสุขภาพประจำปี ที่จำเป็นในกลุ่มอายุของวัยทำงาน

การทำงานแบบสร้างความตระหนักให้เห็นความสำคัญ เป็นเรื่องของความละเอียดอ่อน ในการใช้ภาษา ชักชวน จูงใจ มีความจริงใจในการให้บริการ ซึ่งต้องใจเย็น และใช้เวลาพอสมควร....

**  บันทึกข้อมูลผู้พิการ

***  ทำรายงานประจำเดือน ...

**** ส่งรายงานด่วน งานวางแผนครอบครัวส่งสสจ.

***** เล่าเรื่องโจ๊ก หัวเราะ ร้องเพลง

จบข่าว

..ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

เขียน 03 Dec 2009 @ 23:09 ()


ความเห็น (0)