อนุทิน 53476 - น้าอึ่งอ๊อบ คนสวย แซ่เฮ

  ติดต่อ

07.00 น. ไปงานพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เป็นข้าราชการที่ดี เป็นพลังของแผ่นดิน ที่ศาลากลางจังหวัดมา มีเลขา คุณสุวัฒน์ คุณแจ่มศรีไปด้วย

  • วันนี้มีเป้าหมายการทำงาน ขออนุมัติใช้อัตราอาจารย์
  • นักเรียนทุน สกอ.
  • เอกสารประกอบการประชุม
  • ดูสถานที่จัดงานปีใหม่
  • เตรียมแจงงาน ปันน้ำใจต้านภัยหนาว 10 ธค
  เขียน:  

ความเห็น (0)