อนุทิน 53465 - small man

small man
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

บ่ายวันนี้มีกำหนดไปประชุมคณะทำงานแก้ปัญหาเด็กและเยาวชน มีท่านรองผู้ว่าเป็นประธาน มีวัฒนธรรมจังหวัดเป็นเจ้าภาพ  ผมเตรียมนำเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาไว้ 3  แนวทาง แบ่งเป็น

 1.  แก้ปัญหาที่ปลายน้ำ  ชุมชนจัดกิจกรรม "บ้านหลังโรงเรียน"  ให้เด็กได้มี "พื้นที่" ในการแสดงออก

 2. แก้ปัญหาที่กลางน้ำ  ให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมในโรงเรียนให้เด็กมีปัญหา ได้รับการยอมรับ

3. แก้ปัญหาที่ต้นน้ำ  ด้วยการจัดกิจกรรมเวทีครอบครัวสุขภาวะ  กิจกรรมที่ 3 นี้  ผมเชิญคุณครูและนักเรียนมาร่วมนำเสนอของจริงที่ประสบผลสำเร็จให้ที่ประชุมฟัง

    ผมเตรียมแผนไปเสนอที่ประชุมอย่างนี้  ก็ไม่ทราบว่าที่ประชุมจะเอาอย่างไรครับ  ได้ดูแนวโน้มแล้ว  ผมคิดว่าคงไม่ผ่านครับ  แต่ก็ถือว่าเราได้ทำหน้าที่ของเราแล้ว

เขียน 03 Dec 2009 @ 05:19 ()


ความเห็น (0)