อนุทิน 53403 - สีตะวัน

  ติดต่อ

หัวใจของการทำงาน PCU ที่กำลังจะปรับมาเป็นรพ.สต. หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คือการ เป็นหนึ่งเดียวกับชุมชน หมายถึงต้องได้ใจชาวบ้าน และผู้นำชุมชน จึงจะสามารถดำเนินงานด้านสุขภาพได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้ในการรักษาพยาบาลเท่าที่จำเป็น การดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อย ..เดี๋ยวมาต่อค่ะ ไปตรวจคนไข้ก่อน..แวบ ๆ

  เขียน:  

ความเห็น (0)