อนุทิน 53376 - บุณยกร

บุณยกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เมื่อไม่มีข้าวเจ้า...รับประทานข้าวเหนียวแทน..ก็ได้
เมื่อไม่มีเสื้อผ้าอาภรณ์สวยหรู..เราปกปิดร่างกายด้วยใบไม้..ก็ได้
เมื่อไม่มีตึกรามบ้านช่อง เราปลูกกระต๊อบอยู่อาศัย..ก็ได้
เมื่อไม่มีนาฬิกาบอกเวลา เราอาศัยพระอาทิตย์บอกเวลากลางวัน
พระจันทร์บอกเวลากลางคืน..ก็ได้
เมื่อไม่มีดนตรีของมนุษย์ขับกล่อม เราฟังเสียงจั๊กจั่นเรไรร้องระงมอยู่..ก็ได้
เมื่อไม่มีมิตรสหายที่ถูกใจ..บิดามารดาก็ยังเป็นมิตรแท้ตลอดไป..
แต่เมื่อขาดเสียซึ่ง "ธรรมะ" ..เราไม่อาจจะแสวงหาสิ่งหนึ่งสิ่งใด
มาทดแทนเพื่อยึดถือปฏิบัติ สำหรับทำความเป็นมนุษย์ของเราได้เลย

เขียน 02 Dec 2009 @ 09:17 ()


ความเห็น (0)