อนุทิน 53334 - บุษยมาศ

               เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พ.ย.2552 ภาคเช้า บันทึกแยกงานให้กับเจ้าหน้าที่ภายในกอง และเซ็นต์ผ่านงานเพื่อเสนออธิการบดีประมาณ 17 เรื่องและปฐมนิเทศอาจารย์ประจำตามสัญญา จำนวน 2 รายเพื่อส่งไปที่คณะ สำหรับภาคบ่าย  นัดเจ้าหน้าที่ประมาณ 16 ราย ปฐมนิเทศ เพื่อส่งไปยังหน่วยงานต่าง ๆ

               สำหรับวันที่ 1 ธันวาคม 2552 ภาคเช้าไปสมัครเรียนต่อปริญญาเอก ที่ ม.น. สำหรับภาคบ่ายเซ็นผ่านงานให้งานธุรการ จำนวน 15 เรื่อง และพิมพ์ Gap Compretency ของข้าราชการ กับ IDP

เขียน 01 Dec 2009 @ 20:39 ()


ความเห็น (0)