อนุทิน 53332 - ศรีกรม

  • วันนี้ไปทำงานตามปรกติ อาการยังไม่ดีขึ้น
  • มีการจัดเสวนาสภากาแฟ เรื่อง การจัดงานวันกีฬา อข.๓
  • นอกจากนี้ยังมีสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา เขต ๑ มาร่วมเสวนาเกี่ยวกับการหักษี กองทุนต่าง ๆ ด้วย
  • ธนาคารกรุงเทพฯ มาร่วมเสวนา เรื่อง การลงทุนในกองทุนบัวหลวงด้วย ที่เสวนาให้ความสนใจมาก
  • คติ...ยิ่งกลัวยิ่งวิ่งเข้าหา   ยังกล้ายิ่งนิ่งสงบ...
เขียน 01 Dec 2009 @ 20:27 ()


ความเห็น (0)