อนุทิน 5332 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

นั่งคุยกับกล้าเรื่อง UsablePortal คาดว่าซอฟต์แวร์ตัวนี้เมื่อทำเสร็จแล้วจะแก้ปัญหา portal ที่เราเจอกันในประเทศไทยได้หลายอย่างทีเดียว เราเลือกที่จะไม่เอา CMS ที่มีในท้องตลาดมาใช้แล้วดัดแปลงให้ตรงกับที่เราต้องการ แต่เลือกทำใหม่ให้ตอบสนองสิ่งที่เราต้องการโดยตรงเลย

การทำอย่างนี้เป็น model การคิดที่เสี่ยงพอประมาณ แต่เชื่อว่าท้ายสุดแล้วจะได้ซอฟต์แวร์ที่ตรงต่อความต้องการจริงๆ

เขียน 14 May 2008 @ 15:04 ()


ความเห็น (0)