อนุทิน 53318 - จา

จา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันที่ 23- 26 พฤศจิกายน 2552 ได้นำคณะผู้บริหาร ครูผู้สอนและศึกษานิเทศก์ไปเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนผ่านระบบสารสนเทศ  (e-learning) โดยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ณ โรงเรียนวังไกลวลและศึกษาดูงานโรงเรียนปลายทาง ณ โรงเรียนวัดพร้าว และโรงเรียนวัดสุวรรณนาคี จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งผู้บริหารทั้งสองโรงเรียน อาจารย์ประสิทธิ์ ชัย ป้อมพิมพ์ และอาจารย์ไพศาล ชูเชื้อ ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีและให้ข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ทันสมัยและเป็นไปได้สูง แถมด้วยการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ โดยจัดกิจกรรมแรลลี่ย้อนรอยประวัติศาสตร์ แห่งกรุงเก่าเมืองอยุธยาเพื่อให้คุณครูได้ศึกษาเรียนรู้ตามสภาพจริง โดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยาและคณะ งานนี้คุณครูและผู้บริหารประเมินผลให้ทีมงานผู้ดำเนินการมากกว่าร้อยละ 90 น่าภาคภูมิใจไหม?ค่ะ

เขียน 01 Dec 2009 @ 18:43 ()


ความเห็น (0)