อนุทิน 53314 - ไก่...กัญญา

กิจกรรมวันนี้

ร่วมประชุมสัมมนาแผนปฏิบัติการของทีมบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินของโรงพยาบาล ยังไม่เสร็จ มีการบ้านต่อ  อยู่กลุ่มที่ 1 มี รศ.ไชยยุทธ  พญ.วริษฐา กัญญา รับผิดชอบเป้าหมายที่ 3 พัฒนาระบบบริการผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ และ เป้าหมายที่ 7 พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉิน นัดส่งการบ้าน 13 มกราคม 2553

บ่ายร่วมปรับพื้นที่ทำงานของ OPDAE ตามข้อเสนอแนะจากโครงการนำหลักหาร LEAN มาใช้

ทบทวนแนวปฏิบัติกับผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจตรงกัน  

ทำอย่างไรเมื่อประสบเหตุการณ์ในขณะปฏิบัติงาน Refer ส่งต่อผู้ป่วย  

เย็นมีนัดเลี้ยงขอบคุณ พยาบาลน้องใหม่ที่มาช่วยเหลืองานที่แผนก AE ที่ราชาวดีรีสอร์ท ทางเข้าสนามบินขอนแก่น   

เขียน 01 Dec 2009 @ 17:48 ()


ความเห็น (0)