อนุทิน 53298 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

  • ตอนเช้าขับรถจากบ้านเข้าโรงเรียน    พบนักเรียนรายทางแวะรับได้ ๓ คน  เด็ก ๆ คงมีเงินเหลือจากค่ารถเป็นค่าขนมมากขึ้น
  • ทุกครั้งที่มีโอกาสทำความดีเราจะพยายามสร้างบารมีเสมอ..."การทำความดีมีได้ทุกโอกาส   ความประมาททำให้พลาดจากความดี"
  • ขณะขับรถมองเห็นถนนที่ยาวไกลเปรียบเหมือนถนนชีวิตที่เราเดินทาง    โดยเฉพาะเส้นทางบุญ...  ยี่สิบห้าปีกับชีวิตที่เกิดใหม่   ชีวิตที่ยุติการเบียดเบียนโดยสิ้นเชิง ชีวิตที่ถือศีลกินมังสวิรัติอย่างเคร่งครัด   จนเป็นความปกติของชีวิต
    ศีลแปลว่าปกติ  เป็นเช่นนี้เองหนอ...


ภาพจาก อินเทอร์เน็ต

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)