อนุทิน 53298 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
  • ตอนเช้าขับรถจากบ้านเข้าโรงเรียน    พบนักเรียนรายทางแวะรับได้ ๓ คน  เด็ก ๆ คงมีเงินเหลือจากค่ารถเป็นค่าขนมมากขึ้น
  • ทุกครั้งที่มีโอกาสทำความดีเราจะพยายามสร้างบารมีเสมอ..."การทำความดีมีได้ทุกโอกาส   ความประมาททำให้พลาดจากความดี"
  • ขณะขับรถมองเห็นถนนที่ยาวไกลเปรียบเหมือนถนนชีวิตที่เราเดินทาง    โดยเฉพาะเส้นทางบุญ...  ยี่สิบห้าปีกับชีวิตที่เกิดใหม่   ชีวิตที่ยุติการเบียดเบียนโดยสิ้นเชิง ชีวิตที่ถือศีลกินมังสวิรัติอย่างเคร่งครัด   จนเป็นความปกติของชีวิต
    ศีลแปลว่าปกติ  เป็นเช่นนี้เองหนอ...


ภาพจาก อินเทอร์เน็ต

เขียน 01 Dec 2009 @ 16:14 () แก้ไข 07 Dec 2009 @ 18:28, ()


ความเห็น (0)