อนุทิน 53295 - สายทิพย์

ลูกๆ  ทุกคน

เมื่อวาน ชาวอุดรธานีได้พร้อมเพรียงกันแสดงพลังรักชาติอย่างยิ่งใหญ่ เปี่ยมด้วยพลังรักสามัคคี

แม่กับพี่น้องชาวอุดรธานี  ภาคภูมิใจในเยาวชนทุกคน ที่ยังมีน้ำใจร่วมกิจกรรมอย่างมีระเบียบงดงาม....

และไกล้วันพ่อแล้ว...ลูกๆจงเป็นคนดีของพ่อ และขอจงน้อมพลังถวายสัตย์ปฏิญาณต่อองค์พ่อหลวงของเรา

"ด้วยการเป็นคนดี"นะคะ

เขียน 01 Dec 2009 @ 15:05 ()


ความเห็น (0)