อนุทิน 53284 - นีนานันท์

ในมงคลสูตร 38 ข้อที่ 1 อะเสวะนา จะ พาลานัง  การหลีกเลี่ยงไม่คบคนพาล..  แต่กว่าจะรู้.. ก็ต่อเมื่อได้ใช้เวลาคบหากันไปแล้วระยะหนึ่ง.. ดังนั้น จึงต้องมีสติ อย่าไปเสียใจกับสิ่งที่ล่วงไป..  หมั่นนึกถึงบุญกุศลที่ได้เคยทำ.. เอาบุญกุศลและจิตเจตนาที่ดีๆ  บุญที่เคยได้ทำด้วยจิตที่ผ่องใส ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกของเราเอง โดยที่ใครก็ไม่สามารถเอาความชั่วของเขามาแลกบุญของเราไปได้..  แม้ในมงคลสูตร 38  ก็ยังมีอีกหลายข้อ เช่น ปะฎิรูปะเทสะวาโส จะ, ปุพเพ จะ กะตะปุญญะตา, อัตตะสัมมาปะณิธิจะ..  แปลว่า การเกิดในประเทศอันควร, ความเป็นผู้มีบุญ อันทำไว้ในกาลก่อน, การตั้งตนไว้ชอบ..  เหล่านี้ ล้วนแต่ต้องใช้บุญที่มีอยู่ต่อเติมบุญเก่าที่เคยมี..  ดังนั้น จิตเจตนาที่ดีเป็นกุศลดี จึงเป็นหนทางที่เพิ่มเติมบุญเก่าที่เคยมี..  บุญกุศลดีที่เราได้ทำจะอยู่ใกล้ปากใกล้ใจใกล้ตัวเรามากที่สุด  ดังนั้น ใครทำอะไรไว้ได้เช่นนั้น ฝังอยู่ในตัวเอง..  เช่นเดียวกับคนที่ให้ร้ายใคร ท่านก็กำลังบั่นทอนบุญกุศลดีที่เคยมีของท่านเอง..

เขียน 01 Dec 2009 @ 13:38 () แก้ไข 01 Dec 2009 @ 13:40, ()


ความเห็น (0)