อนุทิน 53270 - กานดาน้ำมันมะพร้าว

เราชาวไทย ช่วยกัน                 ตั้งจิตอธิษฐานร่วมกัน ด้วย สัจจะวาจา เพื่อพระองค์          สัพพะพุทธานุภาเวนะ ด้วยอำนาจของพระพุทธเจ้า          สัพพะ ธัมมะนุภาเวนะ ด้วยอำนาจของพระธรรม         สัพพะสังฆานุภาเวนะ ด้วยอำนาจของพระสงฆ์เจ้า        พระบรมสารีริกธาตุที่มีอยู่ในประเทศไทย และต่างประเทศ       และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวง ที่มีอยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ       เสิ้อบ้าน เสื้อเมือง ได้ดลบันดาลให้       พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ                ทรงหายพระประชวรในเร็ววัน ด้วยเทอญ. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ กานดา แสนมณี(สาธุวงษ์)

เขียน 01 Dec 2009 @ 10:21 ()


ความเห็น (0)