อนุทิน 53270 - กานดาน้ำมันมะพร้าว

  ติดต่อ

เราชาวไทย ช่วยกัน                 ตั้งจิตอธิษฐานร่วมกัน ด้วย สัจจะวาจา เพื่อพระองค์          สัพพะพุทธานุภาเวนะ ด้วยอำนาจของพระพุทธเจ้า          สัพพะ ธัมมะนุภาเวนะ ด้วยอำนาจของพระธรรม         สัพพะสังฆานุภาเวนะ ด้วยอำนาจของพระสงฆ์เจ้า        พระบรมสารีริกธาตุที่มีอยู่ในประเทศไทย และต่างประเทศ       และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวง ที่มีอยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ       เสิ้อบ้าน เสื้อเมือง ได้ดลบันดาลให้       พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ                ทรงหายพระประชวรในเร็ววัน ด้วยเทอญ. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ กานดา แสนมณี(สาธุวงษ์)

  เขียน:  

ความเห็น (0)