อนุทิน #53266

นั่งฟัง ผศ.ดร.อรศรี งามวิทยาพงศ์ จาก ม.ธรรมศาสตร์ บรรยายเรื่อง ทฤษฏีข่ายใยชีวิต กระบวนทัศน์แบบองค์รวม ตามความคิด Fritjof Capra

กำลังตามความคิดของ ฟริตจ็อบ แบบ สนุกสนาน >>>>

นิวตัน ตกกระป๋อง เพราะ คาปรา???

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)