อนุทิน 53266 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

นั่งฟัง ผศ.ดร.อรศรี งามวิทยาพงศ์ จาก ม.ธรรมศาสตร์ บรรยายเรื่อง ทฤษฏีข่ายใยชีวิต กระบวนทัศน์แบบองค์รวม ตามความคิด Fritjof Capra

กำลังตามความคิดของ ฟริตจ็อบ แบบ สนุกสนาน >>>>

นิวตัน ตกกระป๋อง เพราะ คาปรา???

เขียน 01 Dec 2009 @ 09:55 () แก้ไข 01 Dec 2009 @ 10:08, ()


ความเห็น (0)