อนุทิน 53266 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

  ติดต่อ

นั่งฟัง ผศ.ดร.อรศรี งามวิทยาพงศ์ จาก ม.ธรรมศาสตร์ บรรยายเรื่อง ทฤษฏีข่ายใยชีวิต กระบวนทัศน์แบบองค์รวม ตามความคิด Fritjof Capra

กำลังตามความคิดของ ฟริตจ็อบ แบบ สนุกสนาน >>>>

นิวตัน ตกกระป๋อง เพราะ คาปรา???

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)