อนุทิน 53256 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

ประสบการณ์ที่ดี "น้ำที่เต็มแก้วจนล้น เติมยังไงก็ไม่เข้า ยิ่งเติมก็ยิ่งล้น"

เขียน 01 Dec 2009 @ 08:05 () แก้ไข 01 Dec 2009 @ 08:06, ()


ความเห็น (0)