อนุทิน 53255 - ณัฐพัชร์

กระดาษหน้าที่ ๓

  • ขอรับบริจาคกระดาษที่ใช้แล้วทั้งสองหน้า และกระดาษที่ใช้แล้ว เพียงหน้าเดียว (ยิ่งต้องการมากๆ) ที่ยังมีสภาพดี ไปใช้เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับน้องๆ ผู้พิการทางสายตา ได้ใช้หัดเขียนหัดอ่านเป็นอักษรเบรลล์
  • สามารถบริจาคได้ที่ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ 420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71 โทรสาร 0-2354-8369
  • กระดาษ ๑ แผ่นที่เราต้องทำร้ายธรรมชาติมา ก็ขอใช้ให้คุ้มเสียก่อนนะค่ะ น่าจะดีกว่านำไปชั่งกิโลขาย
  • ขอบคุณค่ะ
เขียน 01 Dec 2009 @ 07:49 ()


ความเห็น (0)