อนุทิน 53180 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

การเดินทางไปถอดบทเรียน SHA ให้กับ สรพ.  กับการประเมินที่มีหัวใจของความเป็นมนุษย์ (Amicable Evaluation)

มิใช่เพื่อจะพิสูจน์ แต่เพื่อที่จะพัฒนา (Stufflebeam,2004:247)

เขียน 30 Nov 2009 @ 15:37 ()


ความเห็น (0)