อนุทิน 53180 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

  ติดต่อ

การเดินทางไปถอดบทเรียน SHA ให้กับ สรพ.  กับการประเมินที่มีหัวใจของความเป็นมนุษย์ (Amicable Evaluation)

มิใช่เพื่อจะพิสูจน์ แต่เพื่อที่จะพัฒนา (Stufflebeam,2004:247)

  เขียน:  

ความเห็น (0)