อนุทิน #53164

Hunter,Bailey and Tayler (1995) อธิบายในหนังสือเรื่อง The art of Facilitator ถึงความสำคัญของกระบวนกร โดนเน้นว่า

ความจริงใจ ความมั่นใจในตนเอง การอยู่กับปัจจุบัน และความไว้วางใจ เป็นคุณสมบัติที่สำคัญอย่างยิ่งของการเป็นกระบวนกร

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)