อนุทิน 53164 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

  ติดต่อ

Hunter,Bailey and Tayler (1995) อธิบายในหนังสือเรื่อง The art of Facilitator ถึงความสำคัญของกระบวนกร โดนเน้นว่า

ความจริงใจ ความมั่นใจในตนเอง การอยู่กับปัจจุบัน และความไว้วางใจ เป็นคุณสมบัติที่สำคัญอย่างยิ่งของการเป็นกระบวนกร

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)