อนุทิน 53164 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

Hunter,Bailey and Tayler (1995) อธิบายในหนังสือเรื่อง The art of Facilitator ถึงความสำคัญของกระบวนกร โดนเน้นว่า

ความจริงใจ ความมั่นใจในตนเอง การอยู่กับปัจจุบัน และความไว้วางใจ เป็นคุณสมบัติที่สำคัญอย่างยิ่งของการเป็นกระบวนกร

เขียน 30 Nov 2009 @ 12:33 () แก้ไข 30 Nov 2009 @ 13:19, ()


ความเห็น (0)