อนุทิน 53150 - ดาวลูกไก่ ชื่นชมยินดี

ภายในสี่วันสัปดาห์นี้...ทำอะไร (เลียนแบบน้าอึ่งอ๊อบมั่ง)

งานหลวง ในเวลา

 1. เบิกเงินแลกเงิน เตรียมจ่ายนักศึกษาประชาสัมพันธ์งานหนังสือ
 2. เตรียมเอกสารจ่ายเงินOT ทีมงานประชาสัมพันธ์งานหนังสือ
 3. เขียนสรุปงานประชาสัมพันธ์หอสมุดทั้งปี เพื่อลงในรายงานประจำปี
 4. ขัดเกลาสรุปงาน KM ทั้งปี เพื่อเสนออ่านก่อนพิมพ์ลงรายงานประจำปี
 5. มอบงานให้น้องทำ ให้แล้วเสร็จภายใน  9 ธ.ค. (ออกแบบปกรายงานประจำปี และบัตรอวยพร)
 6. ประสานงานรายชื่อกลุ่มเป้าหมายส่งบัตรอวยพรปีใหม่
 7. ตามแผน KM ฝ่าย งาน ชุมชนฯ
 8. ....

งานส่วนตัว นอกเวลา

 1. ทำการ์ดเชิญพบปะสังสรรค์เพื่อนสาธิต มช. ในรุ่น
 2. พิมพ์จดหมายข่าวคราวในรุ่น
 3. ซื้อของฝากเพื่อนสนิทที่นัดไปรับสาวน้อยกลับไปเรียนหนังสือ
 4. ไปส่งสาวน้อยขึ้นเครื่องตอนเย็น
 5. ไปซื้อของเตรียมตัวไปรับธรรมะเจ็ดวัน
 6. เลี้ยงปลา ปลูกผัก ทำอาหาร....อะไรล่ะเนี่ย!
เขียน 30 Nov 2009 @ 09:45 ()


ความเห็น (0)