อนุทิน 53148 - ม่อน/ตุ่น

อาชีพและที่ทำงาน เป็นลูกจ้างสหกรณ์นิคมเนินมะปราง จำกัด ในตำแหน่งผู้จัดการ เลขที่ 189 ม.15 ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190 เป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างเสี่ยงกับฮ่องกงมาก เพราะสหกรณ์ดำเนินธุรกิจหลายอย่างแค่เฉพาะธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายเพียงอย่างเดียว ต้องมีใออนุญาตถึง 4 อย่าง เช่น ใบอนุญาตจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองและจำหน่ายวัตถุอันตราย ใบอนุญาตมีไว้และจำหน่ายปุ๋ยเคมี ใบอนุญาตจำหน่ายเมล็ดพันธ์ควบคุม เมื่อสหกรณ์สั่งสินค้ามาจำหน่ายแล้ว ปรากฎว่าเป็นสินค้าไม่ได้คุณภาพ(ปลอม)หากมีการตรวจพบ....ศาล...ปรับ...จำคุก ยังมีอีกมากมายที่ตำแหน่งนี้เฉียดๆๆๆๆๆฮ่องกง

เขียน 30 Nov 2009 @ 09:20 ()


ความเห็น (0)