อนุทิน 53136 - ครูแมว อักษรา

ข้อค้นพบจากการเป็นfa27-29พย.กับครู6โรงของอ.แม่เมาะในหลักสูตรครูผู้เป็นกัลยาณมิตรของแผ่นดิน65คนที่เข้าเรียนรู้พบว่า 1.การสร้างการเรียนรู้กับครูต้องมีกระบวนการที่เปิดใจสร้างพื้นที่ให้เกิดความศรัทธาครูจะยอมรับด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู 2.ครูถูกสารปนเปื้อนคือ"การถูกอบรมโดยมีแต่เอกสารและโครงการจนกลัวการอบรม 3.ครูอยากให้มีพื้นที่ของการได้แลกเปลื่ยนและเยียวยาบำบัดความเหนื่อยล้าจากภาระงาน ด้วยกระบวนการแบบกัลยาณมิตรและมีส่วนร่วม 4.การเรียนรู้เพื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงจากด้านในเป็นสิ่งที่ครูต้องการอย่างแท้จริง

เขียน 29 Nov 2009 @ 22:46 ()


ความเห็น (0)