อนุทิน 53107 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

รู้สึกตกใจกับการจากไปของคุณนก เขียน comment ในบันทึกสุดท้ายของเธอแล้วส่งเมลถึงทีมงานมี subject ว่า "สนพ.ม.อ. ต้องมีหนังสือเรื่องของคุณนก" มีเนื้อความว่า "เธอจากไป แต่ข้อเขียนของเธอจะยังอยู่ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ นี่คือหน้าที่ของ UsableLabs คือภาระกิจของพวกเราทุกคน"

เขียนเมลนี้เพื่อบอกกับทีมงานว่า การทำงานที่ UsableLabs ไม่เหมือนกับการทำงานในที่ไหน เพราะภาระกิจของเรายิ่งใหญ่และท้าท้ายกว่านั้นมาก เรามีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบดูแลให้ประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่สร้างโดยคนทำงานที่อยู่หน้างานดำรงอยู่ ไม่สูญหายไปกับกาลเวลา เพื่อเป็นบทเรียน เป็นข้อคิด และเป็นกำลังใจให้คนรุ่นหลังต่อไป

เขียน 29 Nov 2009 @ 19:12 ()


ความเห็น (0)