อนุทิน 53102 - กุ้งนาง สุธีรา

  ติดต่อ

กลับจากค่ายสร้างเสริมพลังชีวิตผู้ป่วยเด็กมะเร็ง ทีมนำทางคลินิกกุมารเวชกรรม

ม่วนหลายเเละได้บุญค่ะ คงได้ update ไว้ในบันทึกต่อไป

  เขียน:  

ความเห็น (0)