อนุทิน #53102

กลับจากค่ายสร้างเสริมพลังชีวิตผู้ป่วยเด็กมะเร็ง ทีมนำทางคลินิกกุมารเวชกรรม

ม่วนหลายเเละได้บุญค่ะ คงได้ update ไว้ในบันทึกต่อไป

เขียน:

ความเห็น (0)