อนุทิน 53102 - กุ้งนาง สุธีรา

กลับจากค่ายสร้างเสริมพลังชีวิตผู้ป่วยเด็กมะเร็ง ทีมนำทางคลินิกกุมารเวชกรรม

ม่วนหลายเเละได้บุญค่ะ คงได้ update ไว้ในบันทึกต่อไป

เขียน 29 Nov 2009 @ 18:56 ()


ความเห็น (0)