อนุทิน #53100

กำลังทำรูปเล่มรายงานนำเสนอผลงานเด่นของอสม. สี่สาขา ,นำเสนอสสจ.วันที่สองธค.,กังวลจังกลัวทำให้เขาได้ไม่ดี  แต่จะพยายามให้ได้ดีที่สุด,.....

เขียน:

ความเห็น (0)