อนุทิน 53100 - คุณบุญนาค

  ติดต่อ

กำลังทำรูปเล่มรายงานนำเสนอผลงานเด่นของอสม. สี่สาขา ,นำเสนอสสจ.วันที่สองธค.,กังวลจังกลัวทำให้เขาได้ไม่ดี  แต่จะพยายามให้ได้ดีที่สุด,.....

  เขียน:  

ความเห็น (0)