อนุทิน 53075 - small man

small man

ช่วงนี้มีกิจกรรมแข่งขันความสามารถของนักเรียน ผมไปสังเกตุการณ์มาตลอด ทั้งการไปดูการแข่งขันจริง กับการพูดคุยกับคุณครูที่เป็นกรรมการ และ ที่นำเด็กมาส่งประกวด   ผมได้ข้อคิดมาอย่างหนึ่งครับ มีคำถามว่า การแข่งขัน เป็นเรื่องของการพัฒนา หรือ การทำลาย  กันแน่ ถ้าเป็นเรื่องของการพัฒนา ก็น่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานที่ดีๆ กิจกรรมที่ดีๆ คุณครูก็นำมาพัฒนาตัวเอง พัฒนาเด็กของตัวเอง  แต่อีกมุมหนึ่ง  ถ้าว่าด้วยการทำลาย ก็เป็นการ "แก่งแย่ง" ชัยชนะมาให้ได้ เพียงเพื่อให้ได้ชื่อว่าตัวเองได้เอาชนะคนอื่น ได้ไม่มองภาพบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเป็นกัลยาณมิตร เพื่อนำสิ่งดีๆมาพัฒนาการศึกษาร่วมกัน เพื่อเด็กไทยทุกๆคน โดยไม่แบ่งว่าเป็นโรงเรียนใหน  ใครสอน

เขียน 29 Nov 2009 @ 10:22 ()


ความเห็น (0)