อนุทิน 53056 - บุษยมาศ

               วันเสาร์ ก็ต้องไปทำงาน สำหรับวันนี้ เซ็นต์ผ่านงานให้น้อง ๆ เหมือนเช่นเคย ประมาณ 20 เรื่อง และพิมพ์ส่วนต่างของสมรรถนะ (Gap Compretency) ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย

เขียน 28 Nov 2009 @ 22:42 ()


ความเห็น (0)