อนุทิน 53034 - กฤษณะ ระวิโรจน์

วันที่ 27 พ.ย 52 ขึ้นสอบเค้าโครง 3 บท ประธานสอบ ดร.นิราศ กรรมการดร.อนันต์ และเลขานุการสอบ ดร.โกวัฒน์ บรรยากาศเป็นกันเอง เพื่อนๆ ขึ้นสอบร่วมกัน 8 คน

 สอบในช่วงเช้าและให้แก้ไขภายใน 30 วันหลังสอบ ผ่านพ้นไปด้วยดีและเป็นวันที่ประกาศผลสอบผระมวคความรู้ สาขาวิจัย และวิชาเอก ปรากฏว่าผ่านทั้งสองในรอบแรกดีใจมาก

เขียน 28 Nov 2009 @ 19:04 () แก้ไข 28 Nov 2009 @ 19:04, ()


ความเห็น (0)