อนุทิน 53031 - ครูอรวรรณ

วันที่ 23 พ.ย. 52  นำนักเรียนไปแข่งขันทักษะ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ได้รางวัลระดับเหรียญทองลำดับที่ 2  YC  ได้เหรียญทองลำดับที่ 1 ได้เป็นตัวแทนไประดับภาค และเป็นกรรมการประเมินการประกวดกิจกรรมสภานักเรียน  ที่ ร.ร.เมืองกาฬสินธุ์  ผล ร.ร. อนุกูลนารี  ได้เป็นตัวแทนไประดับภาค

วันที่ 24  นำนักเรียนยุวมัคคุเทศก์ต้อนรับนักเรียนชั้น ม.4 ร.ร. มุกดาหาร  จำนวน 300 คน

 

วันที่ 25  นำนักเรียนยุวมัคคุเทศก์ต้อนรับนักเรียนชั้น ม.2 ร.ร. มุกดาหาร  จำนวน 430 คน

 

นักเรียน ม.4/1 กลุ่มที่ 1  ได้ฝึกทำหน้าที่ไกด์แล้ว  ผลปรากฎว่าพึงพอใจ  ภาคภูมิใจ  มีทัศนคติที่ดีต่อการทำหน้าที่เป็นผู้ให้ และจิตอาสา

เขียน 28 Nov 2009 @ 17:08 ()


ความเห็น (0)