อนุทิน 53024 - panchatan

panchatan
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เช้านี้ไปร่วมงานบวชลูกชายลุงจ้อย ที่วัดนาตาขวัญ

แม้จะบวชนอกพรรษา แต่เห็นความร่วมมือร่วมใจ

ของคนในชนบทแล้ว  ประทับใจมาก

 

เป็นธรรมดาของงานบวช

เสียงกลองยาวหรือแตรวงพบได้แน่นอน ช่วงที่นำนาคแห่

รอบโบสถ์ แต่งานนี้ใช้แซกโซโฟนและกลองแทน

ดูเก๋ไปอีกแบบหนึ่ง

 

ที่ขาดไม่ได้สำหรับงานบวช ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของ

ประเทศไทย สิ่งนั้นคือ ฟ้อนรำแห่แหนออกหน้านาค

เป็นวิถึชนบทที่งดงาม และควรแก่อนุรักษ์ อย่างแท้จริง

สอบถามได้ความว่า  คนที่มาฟ้อนรำ ขอให้บอกจะมาเอง

ไม่ต้องจ้าง   เป็นความเชื่อว่า หากได้ฟ้อนรำ หรือเต้น

นำนาคเข้าโบสถ์จะได้บุญมาก  เชื่อกันอย่างนั้น

 

 

 

เขียน 28 Nov 2009 @ 15:09 () แก้ไข 28 Nov 2009 @ 15:46, ()


ความเห็น (0)