อนุทิน 53009 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

โทรศัพท์ประสานงานกับผู้อำนวยการโรงเรียนที่ผ่านเวที การเรียนรู้สู่การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ...

เหมือนคนคุ้นเคย เหมือนเป็นญาติ มีความอบอุ่นที่สัมผัสได้(ทุกท่านตอบรับด้วยความยินดี รวมไปถึง สกอ.รับรองการใช้จ่ายทั้งหมด)

เเจ้งข่าวการเชิญเข้าร่วมฟัง การปาฐกฐา ของท่าน Dasho Karma Ura ที่ กทม. ประเด็น GNH in Education

เมื่อวานไปประชุมที่ พอช. ทราบว่า คุณสุเทพทำ thesis ประเด็น เกณฑ์ประเมิน GNH สำหรับชุมชนด้วย ...น่าสนใจมาก

 เรียนเชิญสมาชิก gotoknow ให้กำลังใจคุณสุเทพ ที่บล็อก ชุมชนจัดการความรู้

เขียน 28 Nov 2009 @ 10:50 () แก้ไข 28 Nov 2009 @ 10:53, ()


ความเห็น (0)