อนุทิน 52982 - ศน.อ้วน

  ติดต่อ

วันศุกรที่  ๒๗  พฤศจิกายน ๒๕๕๒

ร่วมเตรียมงาน "สนุกอ่าน-สนุกคิด-สนุกเขียน"

ที่โรงเรียนวัดดอนจั่น

อะเมซิ่งจริงๆ ละ โรงเรียนที่มีนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ รวม ๘ เผ่า

และคนเมืองอีก รวม ๙ กลุ่ม

กว่าจะเข้าถึงภาษาไทยมาตรฐาน

เพื่อให้พวกเขาสื่อสารได้อย่างไม่มีปัญหา เข้าใจได้ตรงกัน

แสนลำบาก และเข้าใจคุณครูทุกคน

วันนี้(วันเสาร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒)จะพบกับพวกเขาและพวกเธออีกตลอดวัน

จะเก็บภาพแห่งความสุขมาบอกเล่าเพื่อนๆ

..ช่วงนี้ได้พบพานคนต่างชาติเยอะจัง..

 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)