อนุทิน 52964 - นาย ศุภรักษ์ ศุภเอม

ออกเยี่ยมคนไข้บ้าน ทุ่งโปร่ง

นางเคน ฝึก กายบริหารขา ให้สามารถหัดเดินได้ ดีขึ้นเล็กน้อย

นายทองจันทร์ หัวใจล้มเหลว+เบาหวาน+ไตวาย+ติดบุหรี่ ไม่ดีขึ้น

นายพุฒ ไตวาย+เบาหวาน +มีภาวะแทรก เริ่มบวม

ก็ พอไหว ทุกราย

เวลาเหลือไป หานายสด NS+DM+CRF ดีขึ้นพอสมควร

เขียน 27 Nov 2009 @ 21:37 ()


ความเห็น (0)