อนุทิน 52958 - สมสุดา บัวขำ

ความไม่แน่นอน เป็นสิ่งที่แน่นอนจริงๆ
ท่านอาจารย์พิศิษฐ์ วรอุไร ติดภารกิจด่วน (ในบทบาทนายกสภามหาวิทยาลัย)
จึงทำให้ต้องเลื่อนนัดออกไป และยังไม่ได้กำหนดเวลาเลย
เป็นห่วงว่าท่านจะประกอบภารกิจหนักจนเกินไป ไม่มีวันหยุดพักบ้างเลย...

..........................

วันนี้ได้นำพระสูตร (ทีฆชาณุสูตร) มาเผยแพร่ในบล็อกธรรมดาเป็นครั้งแรก
ด้วยความสนับสนุนและกำลังใจจากกัลยาณมิตร

พระศาสดาสอนว่า "การคบมิตรดี เป็นหนึ่งในธรรม 4 ประการ ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขในปัจจุบัน"
ซึ่งเราก็ประจักษ์แล้วว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆ

 

 

เขียน 27 Nov 2009 @ 21:05 () แก้ไข 27 Nov 2009 @ 21:17, ()


ความเห็น (0)