อนุทิน 52951 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

วันนี้คณะกรรมการ R2R คณะแพทยศาสตร์ มีโอกาสได้ ลปรร กับ อ. อรรครินทร์ นิมมานนิตย์

P

 

หลังจากเลขาฯ R2R เล่าประวัติการทำ R2R ของเราให้อาจารย์ฟัง

อาจารย์ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า

  • Accessibility ลองนำงานคุณภาพ CQI มาต่อยอดกับ R2Rดู
  • การ focus on proporsal จะทำให้เครียดมากกว่า ถ้าคณะกรรมการไปเน้นที่การนำเสนอโครงร่างการวิจัยมากไป คนจะเครียดและหนี ควรนำปัญหามาคุยกันก่อนจนได้คำถามวิจัยที่ชัดๆ
  • Monitoring   การติดตามดูแลก็สำคัญ ถ้ามีหน่วยติดตามให้การช่วยเหลือ ก็นัดคุยกันได้
  • Recognition การเชิญคนที่ประสบผลสำเร็จในการทำวิจัยมาเล่าเรื่องก็มีส่วนช่วยได้
  • Incentive การให้รางวัลตอบแทนบ้าง ก็จะทำให้การทำ R2R สำเร็จได้ง่ายขึ้น
เขียน 27 Nov 2009 @ 20:26 () แก้ไข 28 Nov 2009 @ 09:43, ()


ความเห็น (0)