อนุทิน 5294 - ทองหยอด

  ติดต่อ

ข่าวว่าปีนี้ฤดูฝนบ้านเรามาเร็วกว่าปกติ ขอให้ท่านผู้อ่านระวังรักษาสุขภาพของตนและคนในครอบครัวด้วยนะครับ โดยเฉพาะเด็กเล็ก และผู้สูงอายุ  ควรให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพ เพราะเจ็บป่วยได้ง่าย  โรคที่มากับฤดูฝนที่เป็นกันส่วนใหญ่ คือโรคไข้หวัดใหญ่ โรคนี้มักระบาดในฤดูฝน ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันร่างกายต่ำ เจ็บป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุ เสี่ยงเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ได้ง่าย 

  เขียน:  

ความเห็น (0)