อนุทิน 52939 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน...๗๐๑ |

การเปิดศึกรอบแรกจบไปแล้ว ... การรับฟังและแก้ปัญหาทั้งหมด เพื่อให้เกิดการนิ่งในส่วนการบริหาร ทั้ง ๆ ที่ความผิดต่าง ๆ เกิดจากความอ่อนแอของสภาวิชาการและคุณภาพผู้ทรงฯ ของมหาวิทยาลัย

อาจารย์ผู้ไร้เกียรติและคุณธรรมท่านนั้น อ้างเหตุผลเหมือนเด็กที่ลงไปดิ้นลงกับพื้น เพื่อให้คณะสมยอมกับข้อเรียกร้องของตัวเอง โดยไม่ได้มองตัวเองเลยว่า เหตุทั้งหมดเกิดจากความเข้าใจและความต้องการของตัวเองเท่านั้น

ผมประชุมด้วยสติที่มีอยู่ พูดออกไปกลาง ๆ เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน มองทั้งความรู้สึกของผู้บริหาร การคิดกรอบจากส่วนกลาง ความรู้สึกของคนในสาขาทั้งหมด รวมถึงประเด็นขัดแย้งที่ไม่มีน้ำหนัก แต่มีคนสร้างเงื่อนไขเอาไว้เข้าประโยชน์ส่วนตน

การคิดดี พูดดี ทำดี มันเป็นเรื่องที่ดีจริง ๆ ไม่ได้ว่ากล่าวโจมตีใคร แต่พูดออกไปตามหลักเหตุผลที่ถูกต้อง

ขอบคุณหลักธรรมของพระพุทธองค์ที่ทำให้ผมครองสติอยู่ได้ทุกว้นนี้ ;)

เขียน 27 Nov 2009 @ 16:08 ()


ความเห็น (0)